Trekvlietbrug

  • 29-11-2021

Het bericht dat de Trekvlietbrug verlaagd moet worden naar 1.9 mtr bij de herinrichting van het Lammenschansplein heeft de gemoederen flink bezig gehouden de laatste maanden.

Om meer duidelijkheid te scheppen over de beweegredenen van dit besluit heeft de provincie Zuid Holland ondernemers op de informatiebijeenkomst op donderdag 7 oktober 2021 georganiseerd.

Tijdens deze informatiebijeenkomst heeft de provincie toegelicht met welke uitgangspunten en tot welk ontwerp dit heeft geleid en hoe het proces er verder uitziet. Verder werd stilgestaan bij de hoofdlijnen van de scope van het project Europaweg.

De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Inmiddels liggen de stukken t.a.v. de partiële herziening van het project Europaweg ter inzage tot en met 27 december 2021 ter inzage. Op maandag 29 november vindt er een informatieavond hierover plaats. Download hier meer informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.