Gebiedsontwikkeling

De gemeente Leiden heeft voor Leiden Zuid West, waar ons bedrijventerrein deel van uitmaakt, veel ontwikkelingen voor ogen. De perspectiefnota "Leiden Zuid-West op zijn best" geeft een inkijkje in hoe de gemeente kijkt naar ons gebied. De volgende projecten staan klaar om in Leiden Zuid West uitgevoerd te worden (zie kaart).Voor de SCAL locatie (nr. 19) is inmiddels een vergunningstraject gestart voor een herontwikkeling. Download hier het ambitiedocument.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.