Veilig Ondernemen

Het bestuur heeft een samenwerkingsverband opgezet tussen ondernemers van de betrokken bedrijventerreinen, de gemeente Leiden, Brandweer, Politie en overige belanghebbende. Onder het motto "Schoon, Heel en Veilig" heeft deze samenwerking tot doel een veilig(er) bedrijventerrein en de mogelijkheid elkaar te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheden. Jaarlijks worden met alle betrokken partijen schouwrondes gelopen.

Datum Locatie Tijd Wat
23 april 2024 Sligro 10.45 - 11.45 uur Schouwronde (grote ronde)
22 oktober 2024 Sligro 19.00 - 20.00 uur Schouwronde (kleine ronde)


Onderwerpen die tijdens de evaluaties en de schouwrondes aan de orde komen zijn o.a.:

Groenonderhoud    Verlichting Openbare ruimte
Verkeerveiligheid    Parkeren Vergunningen
Handhaving    Bereikbaarheid Criminaliteit


Ondernemers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de evaluaties en de schouwronde. U kunt zich middels het contactformulier  aanmelden. Daarnaast kunt u als ondernemer zelf ook een bijdrage leveren aan Veilig Ondernemen:

Verlichting
Zorg ervoor dat aanwezige verlichting werkt of plaats extra verlichting. Voorzie verlichting van bewegingsdetectie.

Toegankelijkheid terreinen en panden
1) Zorg dat nooduitgangen toegankelijk zijn en controleer dit regelmatig.
2) Plaats een sleutelbuis bij hekken voor de brandweer om hen snel toegang te geven tot uw terrein bij een calamiteit.

Containerbranden kunnen veel schade veroorzaken én de verzekering keert niet altijd uit! Check de voorwaarden bij je verzekeringsmaatschappij.

Parkeren
Het parkeren van medewerkers en bezoekers dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden. Door de historie blijkt het niet voor alle bedrijven mogelijk te zijn. Door de aanpassing van de Rooseveltstraat zijn er in dit gedeelte van het bedrijventerrein meer openbare parkeerplaatsen gecreëerd. Deze parkeerplaatsen worden ook gebruikt door grote voertuigen. Grote voertuigen mogen hier niet langdurig geparkeerd worden. Ook mogen aanhangers niet woren gestald op de openbare parkeerplaatsen.(Vanaf 3de kwartaal 2016 is betaald parkeren in de straat ingevoerd.)

Zorg voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Meld lang geparkeerde grote voertuigen bij de Parkmanager

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.