Geplande wegwerkzaamheden

Start werkzaamheden kabels en leidingen nabij McDonald’s aan de Rooseveltstraat vanaf maandag 24 januari 2022

Waarom?
Vooruitlopend op de aanpassingen van de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, die onderdeel zijn van het project RijnlandRoute, worden in het projectgebied 300 kabels en leidingen verlegd. Deze kabels en leidingen zorgen o.a. voor gas, water, afvoer van afvalwater en stroom in de omgeving. Voordat de weg, brug en het plein aangepast worden, moeten de kabels en leidingen eruit gehaald worden en verlegd worden naar een andere locatie. Hiermee zorgen de netbeheerders er voor dat alles blijft werken en tijdens de bouwwerkzaamheden aan de weg en het plein geen kabels en leidingen beschadigd raken.

Wat gaat er gebeuren?
De verlegging van kabels en leidingen gebeurt in verschillende fases. Nabij McDonald’s aan de Rooseveltstraat gaat het om het verleggen van de waterleiding van Dunea en de hogedruk gasleiding van Liander. De werkzaamheden starten op maandag 24 januari en zijn naar verwachting eind februari 2022 afgerond. Het werkgebied zetten we af met hekken. We graven de aanwezige leidingen op en sluiten deze aan op de nieuwe leidingen. Deze nieuwe leidingen zullen via de eerder aangelegde ondergrondse buizen, zgn. mantelbuizen, getrokken worden. Oude leidingen ruimen we op.

Wat merkt u er van?
▪ De bedrijven blijven bereikbaar.
▪ Nabij de kruising van de Rooseveltstraat en de Voorschoterweg wordt in- uitrit gecreëerd (blauwe en groene lijnen) voor de aanvoer van het nodige materieel. Tevens wordt er een snelheidsbeperking opgelegd van 30 km/uur wegens de werkzaamheden. Dit kan zorgen voor tragere verkeersdoorstroming op de kruising.
▪ Tijdens de verleggingswerkzaamheden kan er voor enkele adressen sprake zijn van gas- en/of waterlevering onderbreking. Over de exacte datum en tijdstip wordt naar de desbetreffende adressen een aparte brief vanuit Liander en/of Dunea gestuurd.
▪ De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

De werkzaamheden vinden vooral plaats op werkdagen tussen 7:00 ’s ochtends en 16:00 ‘s middags.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Klára Kesslerová via 06 48516423 of klara.kesslerova@alliander.com . Meer informatie over de RijnlandRoute staat op www.rijnlandroute.nl . Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor nieuws alerts van de RijnlandRoute.Wilt u weten waar wegwerkzaamheden gepland staan in de regio Leiden? Kijk dan hier.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.