Betaald parkeren

In 2014 heeft de gemeente Leiden besloten om o.a. in het werkgebied van de Ondernemersvereniging Rooseveltstraat & Trekvliet betaald parkeren door te voeren. Ondanks de vele protesten en genoten inspraken bij de Raad en de Commissie van B&W is het plan, met de nodige wijzigingen, in 2016 toch doorgevoerd.

Betaald parkeren in de schilwijken
De schilwijken worden verdeeld in een binnen- en een buitenschil (zonekaart). In de binnenschil geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.30 uur en in de buitenschil van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 19.30 uur. Ook zijn de voorwaarden vastgesteld voor het verlenen van alle soorten parkeervergunningen, zoals voor bewoners, mantelzorgers en verenigingen. Voor het parkeren van werknemers met een vergunning zijn specifieke terreinen en straatsecties aangewezen. Per gebied geldt een maximum aantal werknemersvergunningen. (Kaart) De inhoud van de ontwerpbesluiten kunt u hier lezen. Alle blauwe zones binnen de gemeente Leiden zijn in de loop van 2016 opgeheven.
Voor meer informatie over de invoering van betaald parkeren verwijzen wij u graag door naar de laatste nieuwsbrief van 20 oktober 2015 van de gemeente.

Modelovereenkomst voor wegsleepregeling eigen terrein
Sinds de invoering van het betaald parkeren op de Rooseveltstraat hebben ondernemers last van ’’vreemdparkeerders’’ op hun eigen terrein en is er afgelopen ALV een begrijpelijke discussie ontstaan over de vraag op welke wijze deze “vreemdparkeerders” effectief aangepakt kunnen worden.
Vanuit de gemeente is er een subsidiepot beschikbaar gesteld om ondernemers gedeeltelijk te compenseren in de aanschaf van toegang beperkende maatregelen. Dit is echter niet voor elke ondernemer een mogelijkheid of een wens.

In het kader van het algemene belang van alle ondernemers heeft het bestuur van de OVRT zich over deze vraag gebogen en een passende oplossing gevonden. BRL is bereid gevonden als wegsleepbedrijf foutief geparkeerde auto’s weg te slepen. Bestuurslid en jurist Anouk Pasman heeft daarna samen met Wessel Juridisch Advies B.V. bekeken op welke wijze gehandhaafd kan worden, de door BRL gehanteerde algemene voorwaarden tegen het licht gehouden en tot slot een passende algemene overeenkomst (BRL – ondernemer) opgesteld.

Een kort overzicht van de dienstverlening van BRL:
-    Eigenaar terrein moet bordjes bij entree en uitgang plaatsen dat er een wegsleep regeling is met telefoonnummer van BRL zodat men BRL kan bellen indien voertuig weg is.
-    BRL komt in actie na opdracht van eigenaar terrein.
-    Voordat BRL gaat slepen wordt er een foto dossier aangelegd van het te slepen voertuig om claims van schade te weerleggen
-    Kosten van slepen worden in rekening gebracht bij gesleepte
-     Indien voertuig niet bij BRL wordt opgehaald laat men daar de auto taxeren en slopen. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten te dekken van de sleping. Opdrachtgever krijgt dan alleen de kosten van de taxatie in rekening gebracht.

Indien u als ondernemer gebruik wenst te maken van de diensten van BRL is het verstandig dat u eerst de algemene overeenkomst even goed doorleest en deze vervolgens samen met BRL ondertekend. Bij interesse kunt u deze overeenkomst bij het secretariaat van de OVRT opvragen.

Belangrijke documenten

Visienota Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet najaar 2014

Zienswijze Ondernemersvereniging juni 2015

Reacties

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.