Belangrijke adressen

De vereniging verwijst u graag naar de onderstaande adressen voor nuttige informatie en contactgegevens.

Ziet u:
- losliggende straatstenen
- laaghangende takken
- overstromingen van putten
- rondslingerend afval
- graffiti
- overlast van meeuwen
of iets anders dat ervoor zorgt dat de openbare ruimte wordt aangetast, Meld dit dan bij https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Melding_openbare_ruimte_/new. De gemeente Leiden heeft als taak om te zorgen voor de openbare ruimte en zullen actie ondernemen om het te herstellen of op te lossen. Uiteraard kunt u ook bij onze Parkmanager Raissa Koppenol terecht: raissa@parktrust.nl

Berichten over de buurt https://www.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken (Hier gegevens over vergunningen, evenementen, bouwplannen etc in de buurt. Je kan zoeken dmv zoektermen, postcode met een straal etc. )

Accountmanager Bedrijven
De accountmanager Bedrijven van de gemeente Leiden voor ons gebied is Jeroen Ooms.
Meer informatie vindt u op: www.leiden.nl

Politie - wijkagent
Het telefoonnummer (0900) 8844, geen spoed wel politie kunt u gebruiken om in contact te komen met onze wijkagent Abdel Lachal van Politiebureau Leiden Zuid. Het politiebureau is gevestigd naast het winkelcentrum De Luifelbaan.

Electronische aangifte: klik hier

Ondernemersfonds Leiden
Het ondernemersfonds is het systeem dat door middel van een opslag op de OZB voor niet-woningen per bedrijventerrein een potje ontstaat, waaruit de verenigingen collectieve activiteiten kunnen betalen. Meer informatie vindt u op: www.ondernemersfonds.nl

Bedrijvig Leiden & Ondernemend Leiden: https://ondernemendleiden.nl/

Rijnlandroute: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.