Meeuwenoverlast

Het probleem lijkt misschien nog ver weg, maar in april tot en met juni nestelen meeuwen zich weer in ons werkgebied om te broeden. Meeuwen zitten graag op de platte daken om daar te rusten en te broeden. Bij dit alles laten ze uitwerpselen en braakballen achter. Ook verspreiden ze voedselresten die ze elders vinden. Dit kan leiden tot bijzonder onhygiënische situaties, verstopping van de hemelwater afvoerkanalen en zelfs gevaar voor de volksgezondheid.

De oplossing
Aangezien we de laatste jaren meer en meer last krijgen van de meeuwen in het broedseizoen, zou het mooi zijn als de bedrijven met een plat dak hier gezamenlijk de schouders onder zetten om deze vogels te mijden.
1) Laat geen etenswaar op straat achter en sluit vuilnisbakken goed af. Zorg dat er geen losse vuilniszakken naast (overvolle) vuilnisbakken staan. 
2) Voer de meeuwen niet!!!
3) Zorg dat meeuwen niet kunnen/willen broeden op uw platte dak.
           - breng een horizontale barrière aan met gespannen draad of stevige oranje linten (geen netten).
           - Meeuwen vinden ritselende en knisperende geluiden irritant. 
           - Plaats een nepvalk op uw dak.

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.