Visie

Door het verbinden van ondernemers zorgt de ondernemersvereniging voor het bevorderen van de onderlinge samenwerking en de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers. Dit alles met als doel het behoud van een economisch sterk ondernemersklimaat op bedrijventerrein Roosevelt-Trekvliet en Vlietpoort vanuit een krachtig collectief.

De vereniging is er voor de ondernemers op de bedrijventerreinen Rooseveltstraat en Trekvliet en sinds 2010 ook Vlietpoort. Jaarlijks organiseert de vereniging meerdere activiteiten. Een keer per jaar de Algemene Ledenvergadering en daarnaast ook netwerkbijeenkomsten en informatieavonden over ontwikkelingen op of in de nabije omgeving van het bedrijventerrein.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.