Visie

 Het doel van de vereniging bestaat uit:
- de gezamenlijke belangen van de ondernemers behartigen
- de communicatie met de gemeente Leiden voeren en optimaliseren
- de onderlinge contacten tussen de ondernemers bevorderen

De vereniging is er voor de ondernemers op de bedrijventerreinen Rooseveltstraat en Trekvliet en sinds 2010 ook Vlietpoort. Jaarlijks organiseert de vereniging meerdere activiteiten. Een keer per jaar de Algemene Ledenvergadering en daarnaast ook netwerkbijeenkomsten en informatieavonden over ontwikkelingen op of in de nabije omgeving van het bedrijventerrein. Hieronder treft u een overzicht van een aantal activiteiten die in de afgelopen 15 jaar de revue zijn gepasseerd.