Gebiedsontwikkeling

De gemeente Leiden heeft voor Leiden Zuid West, waar ons bedrijventerrein deel van uitmaakt, veel ontwikkelingen voor ogen. De perspectiefnota "Leiden Zuid-West op zijn best" geeft een inkijkje in hoe de gemeente kijkt naar ons gebied. De volgende projecten staan klaar om in Leiden Zuid West uitgevoerd te worden (zie kaart).