Rotonde Vijf Meilaan dicht

In maart hebben we u geïnformeerd over de afsluiting van de rotonde op de Vijf Meilaan / Rooseveltstraat voor gemotoriseerd verkeer i.v.m. herinrichting. Maar daarnaast zal ook de Churchillbrug (N206) afgesloten zijn wegens onderhoudswerkzaamhed...

Ga naar het artikel

Bedrijventerreinenstrategie eindelijk klaar!

De gemeente Leiden, Bedrijvig Leiden en Ondernemend Leiden nodigen u uit voor een toelichtende bijeenkomst op vrijdag 22 november van 8.00 tot 9.30 over de concept ruimtelijke strategie bedrijventerrein 2020-2030 in een nader te bepalen locatie in Le...

Ga naar het artikel

Zero Emissie Stadslogistiek

Zero Emissie Stadslogistiek

In navolging op de geslaagde werkbijeenkomst ‘Duurzame stadslogistiek’ in september met de betrokken brancheorganisaties, wordt er op 27 november a.s. weer een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Leiden. Dit maal om de ondernemers ...

Ga naar het artikel

Bereikbaarheid van Leiden

Bereikbaarheid van Leiden

STOP NU DE STROP DIE LEIDEN STRAKS KAN LATEN STIKKENDit is een brandbrief. Alarm, inderdaad. Want als het gemeentebestuur ligt, wordt Leiden binnen een jaar op allerlei manieren compleet onbereikbaar. Uiteraard heeft dat zeer ernstige gevolgen voor d...

Ga naar het artikel

Inspraakmogelijkheid Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

Inspraakmogelijkheid Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

LEIDEN - Leiden Zuidwest bereidt zich voor op de toekomst. De gemeente Leiden moet nu aan de slag om ook in 2040 prettig in de wijk te kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Daarom gebeurt er de komende tijd veel in Zuidwest: het riool wor...

Ga naar het artikel

Vervanging riolering Rooseveltstraat

In het najaar is er, vanwege het vervangen van de riolering in de Rooseveltstraat december 2018, een inventarisatie onder de ondernemers gehouden betreffende gewijzigde openings- / transporttijden. Veel ondernemers gaven aan dat het onwenselijk is ro...

Ga naar het artikel

Leidse regiogemeenten sluiten convenant met bedrijfsleven over bedrijventerreinen

Leidse regiogemeenten sluiten convenant met bedrijfsleven over bedrijventerreinen

De zes gemeenten en het bedrijfsleven in de Stedelijke As Leiden-Katwijk* hebben afspraken gemaakt om in de toekomst voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen te garanderen. Woensdag 14 maart ondertekenden zij een convenant. Deze regional...

Ga naar het artikel

Zeepkistborrel

Dinsdag 5 september bij Houweling Interieur op de Rooseveltstraat 52

Ga naar het artikel

Speeddating

Deze bijeenkomst is helaas geannuleerd!

Ga naar het artikel

Kijkmiddag archeologische opgraving

Kijkmiddag archeologische opgraving

De provincie Zuid-Holland organiseert een kijkmiddag bij een archeologische opgraving op woensdagmiddag 22 februari 2017 in het projectgebied van de RijnlandRoute, bij toekomstig knooppunt Ommedijk. Tijdens de kijkmiddag vertellen archeologen van het...

Ga naar het artikel

Subsidie privaat gefinancierde parkeergelegenheden

Subsidie privaat gefinancierde parkeergelegenheden

Eind 2016 heeft de gemeente Leiden laten weten dat een subsidieregeling in de maak was voor ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van "vreemdparkeerders" als gevolg van de invoering van betaald parkeren. Deze subsidieregeling is...

Ga naar het artikel

Drukkerij De Bink houd open huis

Drukkerij De Bink houd open huis

Afgelopen jaren heeft De Bink geïnvesteerd in de meest moderne productiemachines. Met als paradepaardjes 2 ROLAND 700 Evolution offsetpersen van Manroland en de uFoil digitale folie- en spotUV-lakmachine van MGI.Deze metamorfose willen zij graag...

Ga naar het artikel

Leiden gaat kentekenparkeren

Leiden gaat kentekenparkeren

Op 30 januari 2017 voert de gemeente Leiden kentekenparkeren in. Een papieren parkeervergunning, bezoekerskraskaart of kaartje uit de parkeerautomaat in uw voertuig (auto, motor of brommobiel) is daarmee verleden tijd. De parkeercontroleur scant het ...

Ga naar het artikel

Fase II betaald parkeren start op 18 juli

Fase II betaald parkeren start op 18 juli

De start van betaald parkeren in Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden, Noorderkwartier, De Kooi en de Zeeheldenbuurt wordt twee weken uitgesteld. Betaald parkeren start nu op maandag 18 juli.

Ga naar het artikel

Bereikbaarheid Leiden

Bereikbaarheid Leiden

Leiden bouwt aan haar toekomst en daar hoort een goede bereikbaarheid bij!

Ga naar het artikel

Platanensnoei Rooseveltstraat

Platanensnoei Rooseveltstraat

De platanen op de Rooseveltstraat worden op 15 en 16 juli 2016 grondig gesnoeid. Hierdoor zijn er minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar in die periode.

Ga naar het artikel

Asfalteerwerkzaamheden Rooseveltstraat

De gemeente Leiden gaat, nadat in week 22 de ergste gaten zijn gedicht, in de nacht van woensdag 15 juni op donderdag 16 juni onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de deklaag van het asfalt van de Rooseveltstraat tussen de Jacob van Campenlaan en de ...

Ga naar het artikel

Een ijsbaan voor Leiden Zuidwest

Leidsch Dagblad 14-4-2016

Ga naar het artikel

Snelfietsroute Rooseveltstraat

Enige tijd geleden heeft de gemeente de ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet gevraagd mee te denken over het voornemen om een snelfietsroute door de Rooseveltstraat aan te leggen. Reden voor dit voornemen is dat het rijk de provincie opdra...

Ga naar het artikel

Bouwstraat BBQ

Ontmoet collega's uit de regio werkzaam in de bouw!

Ga naar het artikel

Aanpassing kruising Rooseveltstraat

Op 24 augustus is begonnen met het aanpassen van de kruising Rooseveltstraat/Voorschoterweg. Dit heeft tot gevolg dat ruim 3 weken de kruising is afgesloten voor verkeer. Er is een omleidingsroute via de Vijf Meilaan ingestelt. Alle bedrijven op de R...

Ga naar het artikel

Kades trekvliet zonder schepen en duwbakken

Kades trekvliet zonder schepen en duwbakken

LEIDEN - De kades van de Trekvliet, ingeklemd tussen Rooseveltstraat en Zoeterwoudseweg, wordt verboden gebied voor bedrijfsvaartuigen. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Het betreft een grote verandering ten opzichte van het Leidse ligplaatse...

Ga naar het artikel

Update betaald parkeren april 2015

Update betaald parkeren april 2015

Graag wil ik de gemeente u informeren over de recente collegebesluiten met betrekking tot de uitbreiding van betaald parkeren, en de mogelijkheid die u heeft tot inspraak.

Ga naar het artikel

Ondernemersborrel 2015

Ondernemersborrel 2015

Gemeente Leiden nodigt alle Leidse ondernemers uit voor de ondernemersborrel op 20 mei a.s.

Ga naar het artikel

Containerbranden veroorzaken veel schade voor ondernemers.

Containerbranden veroorzaken veel schade voor ondernemers.

In Nederland veroorzaken containerbranden die overslaan op nabijgelegen bedrijven en winkels jaarlijks vele miljoenen euro’s schade (Nu.nl 15 mei 2014). “Brand in mijn bedrijf, dat gebeurt ons niet” denken veel ondernemers. Een bran...

Ga naar het artikel

Nieuwsbrief Ondernemend Leiden april 2015

Nieuwsbrief Ondernemend Leiden april 2015

Dit is de vierde nieuwsbrief van Ondernemend Leiden, gericht aan de besturen van de organisaties die betrokken zijn bij Ondernemend Leiden. Binnen Ondernemend Leiden worden verschillende dossiers besproken en ‘stadsbreed’ opgepakt.De afge...

Ga naar het artikel

Informatie-update betaald parkeren

Informatie-update betaald parkeren

Middels dit bericht wil de gemeente u informeren over de planning van de uitbreiding van betaald parkeren, de werknemersvergunning en de parkeerdrukmetingen.
 

Ga naar het artikel

OVRT denkt mee over nieuw bestemmingsplan

Eind 2015 zal het bestemmingsplan waartoe de Rooseveltstraat en de Zoeterwoudseweg behoren geactualiseerd moeten zijn. De gemeente heeft de Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet gevraagd samen te werken om te komen tot een bestemmingsplan d...

Ga naar het artikel

Nieuwsbrief Ondernemend Leiden Januari 2015

Nieuwsbrief Ondernemend Leiden Januari 2015

Dit is de derde nieuwsbrief van Ondernemend Leiden, gericht aan de besturen van de organisaties die betrokken zijn bij Ondernemend Leiden. Binnen Ondernemend Leiden worden verschillende dossiers besproken en ‘stadsbreed’ opgepakt. In de m...

Ga naar het artikel

Ondernemersborrel 2014 groot succes

Op 16 december jl heeft de Ondernemersvereniging bij Italvin een kerstborrel georganiseerd. Er was een grote opkomst en de reacties waren zeer positief. De kerstborrel van de Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet is geboren!

Ga naar het artikel

Raadsbesluit nadere uitwerking betaald parkeren 18 december

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van het voorstel voor parkeerregulering in de schilwijken. Het doel is om parkeeroverlast in wijken te bestrijden als gevolg van (lang) parkerende auto’s die daar geen bestem...

Ga naar het artikel

Update december 2014: betaald parkeren

Op dinsdag 25 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de nadere uitwerking van betaald parkeren in de schilwijken van Leiden. De uitwerking wordt als voorstel naar de gemeenteraad gestuurd, en is een eerste antwoord op...

Ga naar het artikel

Nieuwsbrief Ondernemend Leiden december 2014

Nieuwsbrief Ondernemend Leiden december 2014

Dit is de tweede nieuwsbrief van Ondernemend Leiden, bedoeld voor de besturen van de organisaties die betrokken zijn bij Ondernemend Leiden. Door middel van een maandelijkse interne nieuwsbrief blijft iedereen op de hoogte van hetgeen er binnen Onder...

Ga naar het artikel

Ondernemersvereniging R&T doneert Hagelslag en jam aan voedselbank

Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet heeft 400 potten jam en 400 pakken hagelslag gedoneerd aan de voedselbank Leiden na alarmerend bericht van wijkagent Eric van Dommelen.

Ga naar het artikel

Geen spitssluiting lammebrug, wel

Geen spitssluiting lammebrug, wel

De bruggen over het Rijn-Schiekanaal blijven ook in spitsuren gewoon open gaan voor scheepverkeer. Een spitsuursluiting kost te veel. De al voorgenomen verhoging van de Lammebrug (Leiden) en Sint Sebastiaansbrug (Delft) en een het regelen van een &rs...

Ga naar het artikel

Update betaald parkeren gemeente

Update betaald parkeren gemeente

De gemeente heeft een verslag gemaakt van de vier informatieavonden over de invoering van betaald parkeren afgelopen september. Daarnaast is er een overzicht waarin de vragen en opmerkingen van betrokkenen zoveel als mogelijk zijn...

Ga naar het artikel

Denk mee met Leiden over de nieuwe Mobiliteitsnota op 26-11

De gemeente Leiden werkt aan een nieuwe Mobiliteitsnota en nodigt ondernemers, bewoners en andere partijen uit de stad en de regio uit om mee te denken over dit nieuwe beleidsplan.

Ga naar het artikel

Lammebrug tot 5.50m verhoogd

Lammebrug tot 5.50m verhoogd

Op 28 oktober jl heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het aangepaste inpassingplan van de Rijnlandroute en de daaraan gekoppelde aanpassing van de Lammebrug werd toegelicht. De Lammebrug wordt in de nieuwe plannen voor de Rijnland...

Ga naar het artikel

Raadsbesluit: betaald parkeren in schilwijken gaat door!

Op donderdag 16 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van parkeerregulering in de schilwijken van Leiden. Dit betekent dat in grote delen van de stad betaald parkeren wordt ingevoerd. Graag informeren wij u met deze mail over...

Ga naar het artikel

Reconstructie kruispunt Rooseveltstraat-Voorschoterweg

Afgelopen week heeft het college ingestemd met het (definitieve) verkeersbesluit voor de reconstructie van het kruispunt Rooseveltstraat-Voorschoterweg (N206). Deze reconstructie bedoeld om het extra verkeer, komende van McDonald’s, op verkeers...

Ga naar het artikel

Quickscan voor Bedrijvenzone Roosevelt & Trekvliet

In 2012 heeft het PBO bij de Provincie Zuid Holland voor de Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet een "Planvormingssubsidie Bedrijventerreinen" aangevraagd te toegewezen gekregen, met het doel om middels een inventarisatie, de zogenaamde Qu...

Ga naar het artikel

Groen licht voor Mc Donalds in Rooseveltstraat

Groen licht voor Mc Donalds in Rooseveltstraat

In de loop van volgend jaar hoopt Walter Jacobs van McDonalds Leiden een nieuwe restaurant met McDrive te openen in het voormalige Leidsch Dagbladpand op de kop van de Rooseveltstraat.

Ga naar het artikel

Ondernemersvereniging fel tegen betaald parkeren

De Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet is fel tegen de plannen van de gemeente om het betaald parkeren door te voeren in de schilwijken. De Rooseveltstraat en de Zoeterwoudseweg zullen volgens de plannen volgend jaar moeten geloven aan de...

Ga naar het artikel

Betaald parkeren Rooseveltstraat en Zoeterwoudseweg

Betaald parkeren Rooseveltstraat en Zoeterwoudseweg

In het gebied van de Rooseveltstraat en Zoeterwoudseweg zal in 2015 betaald parkeren worden doorgevoerd. In de nota uitgangspunten parkeerregulering Leiden en de Collegebrief treft u hierover meer informatie. ...

Ga naar het artikel

Memo naar aanleiding van informatiebijeenkomst graafwerkzaamheden

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van woensdag 7 mei 2014 hebben Dunea en Liander een memo opgesteld waarin de zorgen van de ondernemers omtrent de graafwerkzaamheden in de Rooseveltstraat geadresseerd worden. ...

Ga naar het artikel

Ondernemersborrel Gemeente Leiden

Het college van de gemeente Leiden nodigt alle ondernemers uit voor een borrel op 14 mei 2014

Ga naar het artikel

Werkzaamheden gas- en waterleiding

In verband met vernieuwing van de gas- en waterleiding zullen van 12 mei tot eind september graafwerkzaamheden plaatsvinden in de Rooseveltstraat. 

Ga naar het artikel

Overlijden Ron van Eijk

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van mede-oprichter en oud-penningmeester van onze vereniging Ron van Eijk op 22 maart 2014. Wij wensen zijn echtgenote Jolanda, zijn twee zoons Jasper en Menno en overige familieleden veel sterkte ...

Ga naar het artikel

Bericht in Leidsch Dagblad over spiegels in de Rooseveltstraat

Bericht in Leidsch Dagblad over spiegels in de Rooseveltstraat

Het bezoek van raadslieden Kos (GroenLinks) en Van Dongen (PvdA) aan onze ondernemersvereniging heeft geleid tot een artikel in het Leidsch Dagblad.

Ga naar het artikel

N11 veertien dagen afgesloten.

N11 veertien dagen afgesloten.

In verband met grootschalig onderhoud zal de N11 in beide richtingen tussen Alphen a/d Rijn (N207) en de aansluiting met de A12 gedurende veertien dagen afgesloten zijn voor al het verkeer. De afsluiting duurt van vrijdag 16 augustus 2013 21:00 ...

Ga naar het artikel

Zomer BBQ

Zomer BBQ

Op vrijdag 6 september wordt door het bestuur in samenwerking met gastbedrijf Hoogerheide Bedrijfswagens een ZOMER BBQ georganiseerd.

Ga naar het artikel

Gemeente houdt jaarlijkse ondernemersborrel

Gemeente houdt jaarlijkse ondernemersborrel

Op woensdag 29 mei a.s. vindt de jaarlijkse ondernemersborrel plaats van 18:00 – 20:30 bij de DZB te Leiden. Klikt u hier voor de uitnodiging....

Ga naar het artikel

Weer een nepfactuur in omloop

Weer een nepfactuur in omloop

De belastingdienst waarschuwd ondernemers op hun site voor een valse email.De afzender van deze e-mail doet zich voor als een medewerker van de Belastingdienst. Ontvangt u deze e-mail, klik dan niet op de link en gooi de e-mail weg.De valse e-mail be...

Ga naar het artikel

Visie Ondernemersvereniging op Beleidsnota

De gemeente Leiden heeft een beleidskader opgesteld ‘Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’. Er was een inspraakmogelijkheid tot 8 februari jl. Het bestuur van de Ondernemersvereniging heeft ondernemers opgeroepen van deze inspraak...

Ga naar het artikel

BAM Wegen: info over Omgevingsoverleg Onderhoud A44 - Weekendafsluitingen

BAM Wegen: info over Omgevingsoverleg Onderhoud A44 - Weekendafsluitingen

BAM gaat werkzaamheden verrichten

- 2 volledige weekendafsluitingen

- Nachtafsluitingen in 2 weekenden

- Reparatie aan het asfalt

 

Ga naar het artikel

BELEIDSKADER VAN BEDRIJVENTERREINEN NAAR WERKLANDSCHAPPEN

BELEIDSKADER VAN BEDRIJVENTERREINEN NAAR WERKLANDSCHAPPEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidskader ‘Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’ voor inspraak vastgesteld. In dit beleidskader geeft de gemeente aan hoe zij de toekomst van de Leidse bedrijventerreinen voo...

Ga naar het artikel

JAARLIJKSE BIJDRAGE KVK VERVALT IN 2013, PAS OP VOOR NEPFACTUREN!

JAARLIJKSE BIJDRAGE KVK VERVALT IN 2013, PAS OP VOOR NEPFACTUREN!

Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ)....

Ga naar het artikel

Subsidiemogelijkheden

Verschillende overheden stimuleren ondernemers, gemeenten en particulieren met subsidies voor de aanschaf van nieuwe, schone voertuigen

Ga naar het artikel

Alternatieve Geuzentocht 2012

Alternatieve Geuzentocht 2012

Het was weer een groot succes!

Ga naar het artikel

PERSBERICHT

PERSBERICHT

Industrieterrein veiliger en schonerLEIDEN -  Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet constateert dat door de inzet van parkmanagement, het bedrijventerrein Roosevelt & Trekvliet in het afgelopen jaar veiliger, schoner en beter berei...

Ga naar het artikel

Werkzaamheden aan de weg

Hierbij de meest recente lijst met Leidse wegwerkzaamheden en evenementen vanaf week 7.  ...

Ga naar het artikel

Open middag 18 februari 2012

Zaterdag 18 februari 2012Unieke kans: wandelen door de verdiepte ligging van de A4  ...

Ga naar het artikel

Nieuws over de geplande werkzaamheden aan het Lammenschansplein

Op maandag 7 november begint de Provincie met het werk aan het kruispunt Lammenschapsplein (N206) in Leiden. ...

Ga naar het artikel

veegactie 31 augustus

Op woensdagavond 31 augustus vanaf 18.00 uur zal de Gemeente Leiden de Rooseveltstraat en Zoeterwoudseweg geheel vegen. ...

Ga naar het artikel

Notulen ALV

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 22 augustus jl. bij BDO.

Ga naar het artikel

Agenda Algemene Ledenvergadering 2011

Wij nodigen u allen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van OV Roosevelt & Trekvliet. Deze wordt gehouden op maandag 22 augustus om 17.00 uur bij BDO, Rooseveltstraat 55.

Ga naar het artikel

Geuzentocht 2011

Vrijdag 9 september 2011 kunnen de leden van de Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet deelnemen aan de tweede Alternatieve Geuzentocht 2011.

Ga naar het artikel

Aftersite Tempo in de Topregio

Dank aan de aanwezigen van de geslaagde bijeenkomst op donderdag 21 april. De presentatie van de Economische agenda 2020 heeft veel reacties losgemaakt.

Ga naar het artikel

Jaarlijke ondernemersborrel gemeente Leiden

woensdag 18 mei 18:00 - 20:30 uur

Ga naar het artikel

Groot onderhoud asfaltverharding in omgeving

Van dinsdag 19 april tot dinsdag 3 mei wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Montgomerystraat.

Ga naar het artikel

Bijeenkomst Bedrijfdsleven Rijnland 21 maart a.s. vervallen

Eerder nodigden wij u uit voor een bijeenkomst van het platform Bedrijfsleven Rijnland* op 21 maart 2011.

Ga naar het artikel

Gemeente vervangt sloten op uitneembare palen

De gemeente vervangt de sloten op de uitneembare palen in de straten en maakt de procedure voor het tijdelijk weghalen van de palen sneller en eenvoudiger.

Ga naar het artikel

CSN Automatisering genomineerd Sterkste Schakel

CSN Automatisering is genomineerd voor de Sterkste Schakel 2011 in de categorie Kantoor & Automatisering. Deze nominatie hebben zij aan tevreden klanten te danken en daar zijn zij dan ook erg trots op.

 

Ga naar het artikel

Provincie start m.e.r.-procedure RijnGouwelijn door Leiden

In de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de RijnGouwelijn door Leiden worden drie alternatieven van de RijnGouwelijn onderzocht.

Ga naar het artikel

Collectieve gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding is actueel, zeker na de hevige sneeuwval eind vorig jaar.

Ga naar het artikel

Uitnodiging ontwerpateliers

Namens het Churchill Avenue team brengen hierbij de uitnodiging voor de ontwerpateliers voor toekomstig Leiden, nadat de Churchill Avenue gerealiseerd is, onder u aandacht.

Ga naar het artikel

Joop Zoetemelk Classic, 19 maart 2011

Op zaterdag 19 maart 2011 wordt voor de 5e keer de Joop Zoetemelk Classic georganiseerd door de Leidse wielervereniging Swift.

Ga naar het artikel

Laatste hardlooptraining

De afgelopen tijd heeft Leiden Marathon op de donderdagavonden hardlooptrainingen voor medewerkers van OV Roosevelt & Trekvliet verzorgd.

Ga naar het artikel

Jaarwisseling

Namens de gemeente Leiden brengen wij onderstaande brief onder uw aandacht.

Ga naar het artikel

Hardlooptraining voor werknemers OV Roosevelt & Trekvliet

Leiden Marathon verzorgt sinda 6 weken hardlooptrainingen voor alle werknemers van bedrijventerrein Rooseveltstraat en Trekvliet. Een aantal enthousiaste werknemers lopen wekelijks mee, maar de groep kan altijd groter.

Ga naar het artikel

Sponsormogelijkheden schaatsbaan winkelcentrum De Luifelbaan

Namens Winkelcentrum De Luifelbaan willen wij graag de sponsormogelijkheiden voor de schaatsbaan in het winkelcentrum onder uw aandacht brengen.

Ga naar het artikel

RGL 2e bijeenkomst Rovincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland nodigt alle ondernemers van OV Roosevelt & Trekvliet uit voor een bijeenkomst over de RGL. Hieronder de uitnodiging en de presentatie van de eerste bijeenkomst.Graag ontvang ik uw aanmelding via janneke@stbedrijfsadvies....

Ga naar het artikel

Veiligheidsscan voor kleine bedrijven

Er is een subsidieregeling voor het uitvoeren van een veiligheidsscan voor kleine bedrijven (zijn een aantal voorwaarden voor, zie: http://www.mkbservicedesk.nl/2585/wat-veiligheidsscan.htm). De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten v...

Ga naar het artikel

Beaujolais Primeur Party 2010

Op dinsdag 23 november organiseren wij onze jaarlijkse Beaujolais Primeur Party. Onder het genot van een glas beaujolais kunt u bijpraten met collega ondernemers.

Ga naar het artikel

Open dag SCAL Medische Diagnostiek

Open dag SCAL Medische Diagnostiek

Namens de ondernemer SCAL Medische Diagnostiek hierbij de uitnodiging voor de open dag op 6 november.

 

 

Ga naar het artikel

Gratis hardlooptraining voor werknemers van het bedrijventerrein Roosevelt & Trekvliet

De organisatie van de Leiden Marathon wil zo veel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Hardlopen is een sport waar iedereen zelf kan bepalen wanneer en waar hij de hardloopschoenen aantrekt. Toch blijkt vaak dat ‘het’ er steeds niet v...

Ga naar het artikel

7 oktober landelijke banenmarkt

Op 7 oktober 2010 vindt de landelijke banenmarkt plaats. UWV WERKbedrijf Leiden organiseert deze in Leiden. Hieronder de uitnodiging van UWV WERKbedrijf.

Ga naar het artikel

9 september de ondernemersavond UWV WERKbedrijf

Op donderdag 9 september organiseert UWV WERKbedrijf een MKB-avond. Hieronder vindt u de uitnodiging.

Ga naar het artikel

aankondiging bijeenkomst verklein de kans op een overval

In oktober organiseert de politie in samenwerking met de gemeente een of meerdere bijeenkomsten waarbij zij aandacht vragen om er alles aan te doen om de kans op een overval te verkleinen.Hieronder vindt u de vooraankondiging. Binnenkort ontvangt u d...

Ga naar het artikel

Geuzentocht groot succes

Geuzentocht groot succes

De eerste editie van de alternatieve Geuzentocht was een succes.

Ga naar het artikel

Uitnodiging bijeenkomst Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland organiseert op maandag 13 september om 17.30 uur een bijeenkomst om u in de gelegenheid te stellen uw kennis over de lokale situatie aan te dragen om mee te kunnen nemen in het ontwerp van de RijnGouwelijn.

Ga naar het artikel

Geuzentocht, vaart u ook mee?

Op 1 september organiseert OV R&T voor alle ondernemers van Rooseveltstraat en Trekvliet een ware geuzentocht!

Ga naar het artikel

OV in HET op zondag

Afgelopen weekend was de middenpagina van Het op zondag gevuld met advertenties van bedrijven van ons bedrijventerrein aangevuld met tekst door het bestuur.

Ga naar het artikel

Brief gemeente stand van zaken RijnGouwelijn

Bijgaand een informatiebrief van de gemeente Leiden over de stand van zaken van het project RijnGouwelijn.

Ga naar het artikel

BPR is OV Roosevelt & Trekvliet

BPR is OV Roosevelt & Trekvliet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei jl. is hebben de leden unaniem voor gestemd voor de naamswijziging.

Ga naar het artikel

Huurmaat heropent vestiging in de Rooseveltstraat

Huurmaat, verhuurder van bouwmaterieel, heropent haar vestiging in de Rooseveltstraat 36.

Ga naar het artikel

27 mei ALV naamswijziging

Op donderdag 27 mei om 10.00 uur bij Sligro vindt de Algemene Ledenvergadering plaats om de naamswijziging te kunnen formaliseren.

 

Ga naar het artikel