Vervanging riolering Rooseveltstraat

In het najaar is er, vanwege het vervangen van de riolering in de Rooseveltstraat december 2018, een inventarisatie onder de ondernemers gehouden betreffende gewijzigde openings- / transporttijden. Veel ondernemers gaven aan dat het onwenselijk is rond de feestdagen dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Met deze input heeft de OVRT de gemeente ervan kunnen overtuigen deze werkzaamheden uit te stellen.

De prognose planning aanbesteding is nu eind maart 2019, waarna de aannemer zijn werkzaamheden kan gaan inplannen. Er wordt in de aanbesteding rekening gehouden met een omgevingsmanager die met betrokkenen zal gaan afstemmen.

De gemeente geeft aan dat er tijdelijke riool bypasses gemaakt moeten worden met behulp van “Tijdelijke Pomp Installaties” om het rioolwater continu te kunnen laten afstromen naar de rioolwaterzuivering aan de Voorschoteweg en het kruispunt Rooseveltstraat met de Voorschoterweg. Het verkeer dient rekening te houden met mogelijk verkeershinder doordat de linksafstrook tijdelijk dicht gaat. Daar zit namelijk een rioolput die ook op bodemniveau aangepast moet worden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met onze parkmanager, Raïssa Koppenol, op telefoonnummer 06-57541775