Nieuw asfalt voor de Rooseveltstraat

Nieuw asfalt voor de Rooseveltstraat

De Rooseveltstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag. Deze werkzaamheden zullen in de nachten 20 - 22 september worden uitgevoerd.

Daarnaast voert Rijkswaterstaat in september en oktober in 3 weekenden werkzaamheden uit op de A4 bij Vlietland ter voorbereiding op het verleggen van de A4 voor de RijnlandRoute.

Planning asfalteerwerkzaamheden Rooseveltstraat:

 • Frezen van de bestaande deklagen gebeurt in de avond en nacht van zondag 20 op maandag 21 september (van 19.00 tot 05.00 uur, met mogelijke uitloop naar 06.00 uur, wanneer de rijweg zeker weer opengesteld moet zijn);
 • Maandag 21 september overdag: herstel gootlagen en betonbanden. Dit zal gebeuren in het verkeer (steeds slechts over een lengte van enkele meters), onder begeleiding van verkeersregelaars. De Rooseveltraat is tijdens deze werkzaamheden gewoon begaanbaar en de bedrijven bereikbaar. Enige waar sprake van zal zijn is een parkeerverbod voor de parkeervakken langs de Rooseveltstraat;
 • Asfalteren vindt plaats in de avond en nacht van maandag 21 op dinsdag 22 september (van 19.00 tot 05.00 uur, met mogelijke uitloop naar 06.00 uur, wanneer de rijweg zeker weer opengesteld moet zijn). In deze nacht zal ook de belijning aangebracht worden. Mocht dit niet in zijn geheel haalbaar zijn in deze nacht, dan zal het restant van de belijning in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 september aangebracht worden. In dat geval ondervinden ondernemers hier geen hinder van;
 • De plateaus (verharding) ter hoogte van de Van der Helmstraat en ter hoogte van nummer 12/41 zullen in de aansluitende nachten worden uitgevoerd (ook hier gaan de fietssuggestiestroken doorgezet worden in straatwerk). Dit resulteert erin dat in elk van de nachten ter hoogte van het uit te voeren plateaus het verkeer gestremd is. De Rooseveltstraat zal wel gewoon bereikbaar zijn, maar van beide zijden doodlopen op het werk in uitvoering. U dient hier dus rekening mee te houden in de aanrijdroute richting bedrijf. Vanzelfsprekend vinden de werkzaamheden in deze nachten ook weer tussen 19.00 uur en uiterlijk 06.00 uur plaats.
  • Van der Helmstraat: dinsdag 22 op woensdag 23 september (tussen 19.00 - 06.00 uur)
  • Plateau t.h.v. nr 12 / 41: woensdag 23 september op donderdag 24 september (weer tussen 19.00 - 06.00 uur)
 • Momenteel vinden er al wat kleine voorbereidingswerkzaamheden plaats aan het fietspad (gedeelte rode tegels) nabij de Voorschoterweg (zijde Mc Donalds). De rode tegels worden hier vervangen door rood asfalt. Om de deklaag op dit stuk mee te laten lopen in de planning voor de nacht van maandag op dinsdag, moeten nu reeds de fundering en onderlagen hiervoor aangebracht worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van verkeersregelaars. weggebruikers ondervinden hier nauwelijks overlast van.

Ten behoeve van de werkzaamheden zullen er parkeerverboden langs de Rooseveltstraat geplaatst worden vanaf zondagavond tot dinsdagochtend.

Tijdens de werkzaamheden is de Rooseveltstraat dus afgesloten en wordt er een omleidingsroute ingesteld via de Churchilllaan. Deze omleidingsroute handhaven we ook voor de nachten dat er aan de plateaus gewerkt wordt, met de toevoeging van bordjes: doodlopend /bereikbaar tot ….., zodat duidelijk is dat bestemmingsverkeer wel degelijk bij de bedrijven kan komen.


Afsluiting A4 tussen de N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag :

Weekendafsluitingen:

 • 11-14 september 2020
 • 18-21 september 2020
 • 9-12 oktober 2020