Inspraakmogelijkheid Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

Inspraakmogelijkheid Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

LEIDEN - Leiden Zuidwest bereidt zich voor op de toekomst. De gemeente Leiden moet nu aan de slag om ook in 2040 prettig in de wijk te kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Daarom gebeurt er de komende tijd veel in Zuidwest: het riool wordt vervangen, er komen extra woningen en nieuwe sportlocaties, scholen worden verplaatst en de openbare ruimte wordt anders ingericht. Bovendien is dit straks de allereerste wijk in Leiden zonder aardgas.

Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wordt er een toekomstplan voor Leiden Zuidwest opgesteld, ook wel ontwikkelperspectief genoemd. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk daar graag bij betrekken.

Ontwikkelperspectief Leiden-Zuidwest

De bedoeling is om Leiden-Zuidwest in 2040 tot ‘place to be’ te maken. De doelen die de gemeente Leiden wil creëren, zijn bijzondere plekken creëren zodat de wijk extra karakter krijgt, zo wordt ervoor gezorgd dat de wijk van buiten aantrekkelijke wijk is om naar toe te gaan. Ook wil de gemeente Leiden de wijk gezonder en duurzaam maken, dit om ervoor te zorgen dat mensen uitgenodigd worden door het groen, en om daardoor te gaan bewegen, zoals lopen, fietsen, spelen en sporten.

Een ander aandachtspuntje is ervoor zorgen dat Zuidwest sociaal sterker moet worden. Het laatste puntje is dat het mobiliteitsplan beter moet worden, zodat fietsers ruim baan hebben. Ook moet de Gemeente ervoor zorgen dat de wijk beter zal aansluiten met de omgeving, door bijvoorbeeld openbaar vervoer.

Meedenken
Het Ontwikkelperspectief Zuidwest kan alleen in samenwerking met de stad gerealiseerd worden. Woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke partners spelen hierin een grote rol. Maar ook bewoners dragen bij aan de ontwikkelingen in de wijk, bijvoorbeeld door de investeringen die zij in hun woning doen of initiatieven die zij voor hun buurt ondernemen. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn uitgenodigd om verder mee te denken, mee te praten en ideeën aan te leveren voor de doorontwikkeling van de toekomstplannen voor Leiden Zuidwest. Lees hier de inspraaknotitie van de OVRT